Sprog

Italiensk 7

Vi fortsætter i bogen ”Passaparola 2” fra kap. 38. Med udgangspunkt i den, lærer vi ”conguintivo”, ”passivo” og taler om Italiens dagligliv, kultur og historie.

OBS!! Den anførte pris for pensionister, efterlønnere og ledige dagpengemodtagere gælder udelukkende personer med folkeregisteradresse i Roskilde Kommune.