Sprog

Spansk I

Lær at tale og forstå et enkelt hverdagssprog, og lær det helt fra grunden. For at få den grundlæggende udtale, talefærdighed og grammatik på plads tilrettelægges undervisning med udgangspunkt i en solid grundbog. Vi vil fokusere på det mundtlige, så du inden længe vil være i stand til at gennemføre korte samtaler.
Vi bruger bogen ”Caminando”, tekst- og øvebog, som man skal anskaffe.

OBS!! Den anførte pris for pensionister, efterlønnere og ledige dagpengemodtagere gælder udelukkende personer med folkeregisteradresse i Roskilde Kommune.