Sprog

Tysk

Kursernes fokus er på det umiddelbart kommunikative: at lytte, forstå og tale. Om franskkursisten sætter “le” eller “la” foran “vin” og tyskkursisten ”der”, ”die” eller ”das” foran ”Wein” er derfor i første omgang underordnet, når vi nu vil træne for at komme i snak med franskmænd (eller valloner, schweizere, m.fl.) og tyskere (eller østrigere, schweizere, m.fl.) på rejser, i fritiden eller på arbejde. Ud over at bibringe kursisterne på de indledende hold hvilke byggesten man anvender for et dagligdags sprog, vil underviseren bistå den enkelte med at udvide dennes sproglige repertoire uanset forud bestående niveau samt bestræbe sig på at vække alles nysgerrighed om emner i fransk hhv. tysk historie og kultur (inkl. gastronomi).

Som undervisningsmateriale inddrages en blanding af oplæg til spørgelege og rollespil, udvalgte uddrag af grundbøger for folkeskolen (naturligvis tilpasset vores behov), uddrag af originale artikler i aviser og tidsskrifter samt andet for kursisterne vedkommende billede- og tekstmateriale i forhold til de enkeltes hverdag og interesser samt valgt sprogniveau.

Ny underviser: Susan San Nicolas, cand.mag. i fransk og tysk

Susan San Nicolas har fået to modersmål forærende, da hun på skift trådte sine barnesko i Frankrig og i Tyskland og tilsvarende havde sin skolegang i begge lande. Ikke underligt altså at Susan har tysk kørekort, fransk studentereksamen samt dansk kandidateksamen i fransk og tysk.

”Jeg taler standardfransk og standardtysk – altså ingen dialekter – og så er jeg efterhånden flydende på dansk. Selvom jeg ved mest om min tyske hjemby, Frankfurt am Main (kaldet Mainhattan i folkemunde) og om min franske hjemegn, Gascogne (som også d’Artagnan, den fjerde af De Tre Musketerer stammer fra) vil jeg gerne sammen med kursisterne – når vi ikke er fordybet i sproglige øvelser, og for så vidt der er tilslutning – også komme rundt andre rejsemål i de franske regioner hhv. tyske delstater, hvor jeg selv ofte kun har set byernes lufthavn i min tid som stewardesse. I øvrigt er jeg lydhør over for eventuelle ønsker om at repetere eller knytte an til tidligere gennemgået stof på FOFs sprogfag.”