Sprog

Tysk

Der er al grund til at være fysisk aktiv. Også hjerne-fitness er gavnlig, men dét ved De jo, siden De læser dette, og jeg håber derfor, at De i det følgende finder en passende motionsform: Få pulsen op med tysk grammatik!
Som Deres underviser er jeg både modersmålstalende og cand.mag. i tysk. Pga. min lange tilknytning til Danmark, også erhvervsmæssigt, er jeg samtidigt flydende på dansk.