Udflugter

Christian d. 4. s bygningsværker

- Holmens Kirke og Tøjhuset

Ny udstilling – Orlogsmuseet er flyttet til Tøjhuset!

Som bygherre satte Christian 4. sit præg på det københavnske bybillede med så markante bygningsværker som Børsen, Regensen, Rosenborg Slot, Tøjhuset, Proviantgården og Rundetårn samt opstarten af bydelen Christianshavn.
I kirkebyggeri var idealet centralplanen, som den ses i Holmens Kirke. Bygningen var oprindeligt en ankersmedje, indtil den i 1619 blev ombygget til kirke under Chr. 4. Byggestilen, den nederlandske renæssance, indførtes af kongens bygmester Hans van Steenwinckel den ældre, hvis sønner Hans og Lorenz, også var aktive ved Christian 4.s byggerier. Fremherskende træk er bygningernes gavle, opbygget som rene prydfacader, brugen af etagespir og kombinationen af røde mursten og sandstensornamenter. 
Vi skal på omvisning i kirken og i det interessante gravkapel.
Holmens Kirke er for nylig blevet udvidet med nye lokaler til brug for menigheden. Vi kigger indenfor og får en tår kaffe inden vi fortsætter mod Tøjhuset. 
Orlogsmuseet, som tidligere havde til huse i Søkvæsthuset på Christianshavn er per august 2016 flyttet til Tøjhuset, så vi kan forvente en helt ny udstilling og formidling, når to museer nu må deles om pladsen.
Tøjhuset blev opført 1598-1604 af Christian d. 4., som våbenmagasin i den ny krigshavn Tøjhushavnen. Bygningen var indtil 1900-tallet det danske forsvars centrale våbenlager. Rivaliseringen mellem Danmark og Sverige om herredømmet over Østersøen krævede en stærk flåde. Den skulle have et hjemsted, hvor den kunne ligge beskyttet, og derfor blev området på Slotsholmen mellem Københavns Slot og Kalvebod Strand udlagt til formålet. I 1864 blev den gamle krigshavn kastet til og i 1920 blev Bibliotekshaven indviet på samme sted. Der vil blive introduceret til det ny Tøjhusmuseum/Orlogsmuseum og fortalt om udvalgte emner.

Mødested: Indgangen til Holmens Kirke