Udflugter

Nyboders Mindestuer og besøg i den Svenske Kirke

– Julebasar
 
De første 20 huse af Nyboder opførtes i 1631 under Christian 4. Efterhånden blev det i alt til ca. 200 boliger på 40 m², der bestod af en stue på 19 m², et kammer, en forstue og et køkken som skulle deles med nabolejligheden. Trods den beskedne størrelse var de i datidens arbejdermiljø et stort fremskridt.

Mindestuerne er indrettet i den gamle oprindelige en-etagers længe fra Christian IV’s tid. Her fortælles om livet i Nyboder, og man kan opleve de beskedne forhold, hvorunder en nyboderfamilie levede ved 1900-tallets begyndelse.  

Det lille museum drives af foreningen Nyboders Minde, der består af medlemmer med tilknytning til Nyboder. Foreningen har i samarbejde med Nyboders Kommandantskab og Orlogsmuseet fået rådighed over to boliger i den gamle længe, og vi bliver vist rundt af det lille museums egen guide.

Efter besøget går vi over i den Svenske Kirke og får kaffe med kaffebrød.

Netop denne fredag eftermiddag åbner årets julebasar, så der vil være et bredt udvalg af svensk julemad – fra juleskinke til brune kager - svenske nisser, tekstiler og de karakteristiske svenske julelysestager.

Mødested: Nyboders Mindestuer, Sankt Pauls Gade 24