Udflugter

Grevinde Danners lejlighed

Lejligheden er et godt bevaret eksempel på det bedre borgerskabs boligforhold i København i midten/slutningen af 1800-tallet. Ny Vestergade 13 blev opført i 1821 og Grevinde Danner benyttede lejligheden som vinterbolig fra 1865 og til sin død i 1874.

Efter at være solgt nogle gange blev ejendommen i 1855 overtaget af grosserer og tømmerhandler Chr. L. Maag, der lod ejendommen ombygge og modernisere og ud til Ny Vestergade forhøje til 4 etager. Som noget nyt blev der installeret både ”watercloset” og gas, hvilke ikke mange københavnske ejendomme havde i midten af 1850’erne.

Maags lejlighed på 1.sal var ejendommens fornemste. De tre stuers udsmykning var udført af Georg Chr. Hilker med bistand af Constantin Hansen og P.C. Skovgaard, hvilket i eftertiden er betragtet som et højdepunkt i 1800-tallets rumudsmykning.

Turen er inklusiv kaffe/te og kage.

Mødested: Ny Vestergade 13, 1471København K, lige overfor Nationalmuseets hovedindgang