Musikundervisning

Klaver

Klaver

Ølgod v/ Kirsten Marie Jørgensen tlf. 75241718

Give v/ Thomas Hove tlf. 2674 6321

Klaverundervisningens formål er at udvikle elevens instrumentbeherskelse og musikalske forståelse. Herved lægges grunden til musikglæde, kunstnerisk oplevelse og personlig udvikling. Et klaver er både dejligt og nyttigt at kunne spille på, som akkompagnements- eller soloinstrument. Undervisningen kan begynde fra begynderniveau og opefter og undervisningen tilrettelægges individuelt til hver enkelt elev.

Begynderundervisningen tager udgangspunkt i at skabe fortrolighed med klaverspillets grundlæggende elementer: Klaverets opbygning, teknik, noder, akkorder, gehørspil, øve vaner  m.m. Senere vil undervisningens indhold typisk rette sig mere efter den enkelte elevs evner og interesser. Du får mest udbytte af undervisningen hvis du har klaver hjemme.

De anførte 5 lektioner er delt op i 10 halve undervisningslektioner (10 x 22,5 min, 5 hele lektioner à 45 min - eller 12 x 22,5 min. ved 6 lektioner) - tilmeld dig her og kontakt efterfølgende underviseren for tidspunkt for din undervisning.

Undervisningen er for såvel voksne som unge og børn med afsæt i dine forudsætninger. Der undervises i lettere klassisk musik, sange med becifring samt nodelære og teknik. Repertoiret kan iøvrigt aftales.

Ønskes hele lektioner - eller et andet antal lektioner kan det nævnes i " Evt. meddelelse til FOF" sidst i tilmeldingsfasen, og så regner FOF den rigtige pris ud.