Musikundervisning

Stemmetræning

Stemmetræning v/ Jan Andreasen, tlf.: 23320032

Alle fugle synger med deres næb – og du kan også!

Stemmetræning / sangundervisning gives til både begyndere og øvede. Der tages altid udgangspunkt i elevens niveau, og det er aldrig for sent at starte med at synge. Stemmen trænes ved vejrtræknings- og sangøvelser. Dette gøres dels for at udvide stemmens omfang og udvikle klangsansen, dels for at skærpe fornemmelsen for at synge rent.

Efter opvarmningen synges det repertoire, som elev og lærer har fundet egnet, og herefter arbejder vi med frasering, improvisation samt musikalsk udtryk. Undervisningen i rytmisk sang inkluderer mikrofonteknik. Nodekendskab er ikke nogen betingelse, men er en fordel for den selvstændige træning.