Musikundervisning

Trompet, guitar, klaver

Musikundervisning v/ Alberto Malisani tlf. 22769195

Trompet, guitar, klaver

Trompet: Trompeten er et meget brugt instrument både inden for klassisk- og rytmisk musik. Undervisningen tager udgangspunkt i elevens niveau - det er aldrig for sent at lære at spille på dette dejlige og alsidige instrument. Derudover planlægger vi din undervisning ud fra hvilken genre af musik du har lyst til at spille.

Klassisk guitar: Undervisningen foregår enten på hold eller som enkeltundervisning. Man kommer til undervisning 1 gang om ugen, og man må afse tid til at øve sig dagligt hjemme for at få udbytte af lektionerne. Undervisningen kan bruges på alle niveauer. 

Man kan begynde at spille guitar allerede fra 6 års alderen, hvor man starter med en lille guitar. Du får mest udbytte af undervisningen hvis du har din egen guitar.

Klaver: Klaverundervisningens formål er at udvikle elevens instrumentbeherskelse og musikalske forståelse. Herved lægges grunden til musikglæde, kunstnerisk oplevelse og personlig udvikling. Undervisningen tilrettelægges individuelt til hver enkel elev.

Begynderundervisningen tager udgangspunkt i at skabe fortrolighed med klaverspillets grundlæggende elementer: Klaverets opbygning, teknik, noder, akkorder, gehørspil, øvevaner m.m. Senere vil undervisningens indhold typisk rette sig mere efter den enkelte elevs evner og interesser. Du får mest udbytte af undervisningen hvis du har klaver hjemme.

Tilmeld dig her og kontakt efterfølgende underviseren hvor I sammen aftaler tidspunkt for undervisning - rigtig god fornøjelse..