Sprog

Tysk, viderekomne

v/ cand. interpret Inge Ploug tlf. 9682 7040

Har du lyst til at læse avisartikler, bøger - tale rigtigt meget tysk, måske lære lidt mere grammatik - så er dette tysk-kurset for dig.

Vi laver i fællesskab undervisningsplanen, sådan at alle får det med hjem de gerne vil.