Kreative fag

Raku

Raku er en speciel brændingsteknik, hvor oxyderne i glasuren er med til at give tingene deres unikke udseende.  Vi arbejder fortrinsvis med plade-ler, hvor leret er udrullet i ensartet tykkelse. Man vil på kurset få inspiration til forskellige lette ting, som alle kan lave, men man må meget gerne føre sine egne ideer ud i livet. Det er kun ovnens størrelse og din fantasi, der sætter grænserne for, hvad der kan laves.

I weekenden den 11. og 12. april arbejder vi med leret, og den 25. april glaserer og glasurbrænder vi vores ting.

Materialer som ler, glasur og brændinger afregnes direkte med underviseren.

Påklædning som efter temperaturen ude, idet vi arbejder i en uopvarmet, men dog isoleret hal.

Max. 12 deltagere.