Friluftsliv

Yachtskipper af 3. grad

Yachtskipper af 3. grad

Underviser: Orlogskaptajn Finn Lage

Kurset er for alle fritidssejlere, der har bestået praktisk del af duelighedsprøven i sejlads eller speedbådskørekort. Niveauet er et trin højere end duelighedsprøven i sejlads. Kursets indhold er navigation, sømandskab og søsikkerhed, søret, søvejsregler, meteorologi og vagttjeneste. Formålet med undervisningen er at forberede kursusdeltageren til eksamen som yachtskipper af 3. Grad. Eksamen er frivillig. Hvis du vælger at gå til eksamen består den af en skriftlig del og et mundtligt "operativt interview".

Se også www.fritidssejler.dk  under pkt. "Studiehåndbog for yachtskipperuddannelserne".

Udgifter udover kursusafgift:

  • Eventuel eksamen kr. 875,-
  • Sørednings- og brandkursus kr. 200,-
  • Diverse søkort og bøger ca. kr. 1000,-.
Holdoversigt
Hold Nr. Start Sted Underviser   Pris
823900
man 22-10-18 19:00
Charlottenlund
Finn Lage
21 gange
Kr. 3200