Foredrag

2 foredrag om Ungdomsoprøret 50 år

2 foredrag om Ungdomsoprøret 50 år

Peter Øvig Knudsen - Ungdomsoprøret 50 år

I slutningen af 60’erne skyllede ungdomsoprøret ind over Danmark. 

Fra en lille avantgarde af hippier og aktivister bredte sig hurtigt radikale tanker om et friere sexliv, nye kønsroller, kollektive boformer, bevidsthedsudvidende stoffer og økologi. Men i virkeligheden bestod ungdomsoprøret af to vidt forskellige bevægelser, der fik to meget forskellige udfald. 

Forfatter Peter Øvig Knudsen fortæller om det store kærlighedsoprør, der eksploderede med »Summer of Love«, og om det mere politiske studenteroprør, der førte til 70’ernes fundamentalistiske marxisme.

Kasper Støvring - Ungdomsoprøret 50 år 

68’er-oprørerne frigjorde sig fra de gamle autoriteter. Men vi har brug for den rigtige autoritet - i skolen, i samfundet og i hjemmet.

2018 er det 50 år siden, 68’er-oprøret slog igennem. Oprøret betød en omvæltning af livsformerne på adskillige områder. Det gjaldt normer for opdragelse, seksualitet, pædagogik, politik og kunst og meget andet.

Centralt stod en ide om frigørelse fra såkaldt snærende bånd, et opgør med den gamle “autoritære” pligtkultur, den vertikale autoritet. Men autoritet er aldrig noget, der forsvinder. Den flytter sig bare, og i dag synes vi at lide under byrden af 68’ernes frisættelsesevangelium, det “formløshedens tyranni”, som Løgstrup kaldte det. Den nye autoritet fra 1968 påbyder overskridelse.

Men er vi i dag begyndt at se et opgør med dogmerne fra 1968? Og vil nye ungdomsoprørere melde sig på banen og marchere gennem vores institutioner?

Begge foredrag er et samarbejde mellem Folkeoplysningens Samråd i Helsingør og Kulturværftet i Helsingør.

2 mandage den 10/9 og 8/10.