Foredrag

Bymiljø og utryghed

Bymiljø og utryghed - tryghedsskabende byplanlægning

Nanna Gabrielsen og Karsten Nielsen fra konsulentfirmaet TryggeByer

Måden hvorpå et by- og boligområde er indrettet og forvaltes har stor betydning for omfanget af kriminalitet og oplevelsen af utryghed.

Med andre ord kan byer og boligområder fysisk indrettes og forvaltes på en måde, som i sig selv kan medvirke til at forebygge kriminalitet og utryghed.

I dette foredrag stiller vi skarpt på, hvad der fysisk kendetegner steder præget af kriminalitet og utryghed, og vi præsenterer forskningens svar på, hvilke fysiske forhold man især skal være opmærksom på, hvis man vil skabe trygge og kriminalitetsfrie by- og boligområder - fra den overordnede byplanlægning til den enkelte bolig. 

Endelig stiller vi skarpt på, hvordan den enkelte borger kan bidrage til at reducere kriminalitet og utryghed - både i forhold til den enkelte bolig og i forhold til lokalområdet mere generelt.