Foredrag

Henrik Day Poulsen - Hverdagens psykopater

Hverdagens psykopater - et indblik i en følelseskold sjæl  

Overlæge på Psykiatrisk Center i København Henrik Day Poulsen 

Vi kender alle ordet psykopat. De fleste finder ordet nedladende og måske gammeldags. Men hvad dækker begrebet egentlig over?  

Undersøgelser viser, at 2-3 % af befolkningen opfylder de lægelige kriterier for psykopati, så psykopaterne findes ikke blot i vores fængsler, men også ude på arbejdspladserne og i familierne. 

De spektakulære sager fra medierne er således kun en lille del af det samlede billede.  

Psykopater lyver, manipulere og snyder. De udnytter deres omgivelser og mangler empati. Men hvad stiller vi op med dem?  

Henrik Day Poulsen vil gennemgå de kliniske symptomer på psykopati og komme med forslag til, hvordan man identificerer en psykopat og hvad man gør, hvis man arbejder med en eller måske er gift med en.  

Udbyttepinde: 

- Lær hvad psykopati er  

- Identificer en psykopat  

- Få måder til at håndtere dem på i arbejdslivet  

- Lær at forholde dig til psykopaten i privatlivet 

 - Lær at beskytte dig selv mod psykopaten  

Der er rig mulighed for at stille spørgsmål.  

Henrik Day Poulsen (HDP) er 51 år og psykiatrisk overlæge, ph.d.  Han er hovedredaktør og medforfatter til en lærebog i psykiatri og har endvidere udgivet flere bøger af mere populær karakter om bla psykopati, fanatisme, magtmisbrug og medicinalindustrien.  HDP er uddannet primært på Rigshospitalet og var i fire år tilknyttet Justitsministeriets Retspsykiatriske Klinik.  

HDP har publiceret over 20 videnskabelige artikler og var tidligere redaktør for neurovidenskab ved Ugeskrift for Læger. Han arbejder i dag som overlæge på Psykiatrisk Center København og ejer en speciallægepraksis i København K. 

Henrik Day Poulsen anvendes ofte som psykiatrisk ekspert i medierne og deltager som offentlig debattør i flere aviser.