Foredrag

Peter Øvig Knudsen - Ungdomsoprøret 50 år

Peter Øvig Knudsen - Ungdomsoprøret 50 år

I slutningen af 60’erne skyllede ungdomsoprøret ind over Danmark. 

Fra en lille avantgarde af hippier og aktivister bredte sig hurtigt radikale tanker om et friere sexliv, nye kønsroller, kollektive boformer, bevidsthedsudvidende stoffer og økologi. Men i virkeligheden bestod ungdomsoprøret af to vidt forskellige bevægelser, der fik to meget forskellige udfald. 

Forfatter Peter Øvig Knudsen fortæller om det store kærlighedsoprør, der eksploderede med »Summer of Love«, og om det mere politiske studenteroprør, der førte til 70’ernes fundamentalistiske marxisme.

Foredraget er et samarbejde mellem Folkeoplysningens Samråd i Helsingør og Kulturværftet i Helsingør.

Dette foredrag er det første af 2. Hvis du ønsker, at deltage begge aftener, så tilmeld dig i stedet hold 820170 og få rabat.