Foredrag

Caféforedrag i Helsinge

Caféforedrag

Rækkefølgen er som følgende: 

Kampen om Danmarks Grundlov v. historiker Lars Ringholm
5. juni 1849 underskrev Frederik 7. Danmarks første demokratiske Grundlov. Modsat andre lande var både befolkningen og kongen enige om, at afskaffe enevælden til fordel for demokratiet.

Puccinis opera Turandot v. cand.mag. Bjørn Steding-Jensen
Puccinis sidste, flotteste og mest ambitiøse værk kan med en vis ret siges at være en kinesisk opera, men ’made in Italy’. Det er den store kærlighed der fremtvinger situationen om liv eller død med de tre berømte, indviklede spørgsmål som den frygtløse bejler skal svare rigtigt på for ikke at blive henrettet. Aktuel på Operaen fra 19/1 til 8/6 2019.

Erindringssalon v. Tine Futtrup Lund og Lise Ellevang Rasmussen
Kan du huske, hvordan man danser jitterbug? Igennem sang, musik, fortælling og legen-
dariske lydklip tegner vi et billede af krigs- og efterkrigstidens Danmark, hvor deltagernes erindringer inddrages som levende historiebilleder.

Klostre, kvaksalvere og krydderurter v. lærer- og havebrugsekspert Henrik Ahlmann
I dette foredrag går vi bag om munke, klosterhaver og deres uvurderlige betydning for fortidens lægekunst og havetradition. Vi ser på udvalgte urter, lægeplanter og husråd, deres rolle i almuetroen og helbredende egenskaber. 

Løgn & Latin – Den Løgnagtige Historie v. historiker Kåre Johannesen
Det er en kendt sag, at det er sejrherren der skriver historien. Det gælder fra de ældste tider til i dag, fra romerne til Irakkrigen. Når man betragter den vestlige verdenshistorie kan man undre sig over, hvordan fortidens mennesker dog har kunnet tro på de utroligste ting, blot fordi de stod i historiebøgerne – men er vi i virkeligheden ret meget bedre i dag?

5 onsdage kl. 15.00 - 17.00 den 9/1, 23/1, 6/2, 20/2 og 6/3.