Motion | Velvære

Motion | Bevægelse små hold med hensyn

For deltagere med fx en ryglidelse, stress, KOL, gigt, osteoporose eller som på anden måde er bevægelses-, stress- eller vejrtrækningshæmmede. Undervisningen er særligt tilrettelagt i forhold til deltagernes handicap, og der er højst 8 deltagere på holdene. Kursisterne skal underskrive en erklæring for berettigelse til at deltage på disse hold.