Sprog

Engelsk A1

A1

Du er nybegynder eller kan måske forstå meget enkle ytringer, når folk taler langsomt og tydeligt. Du kan måske også forstå enkle skriftlige sætninger, såsom annoncer og opslag.
Du kan eventuelt føre enkle samtaler i et langsomt tempo, i et begrænset omfang og med et begrænset ordforråd.