Besøg på Regensen

Besøg på Regensen

Indenfor murene - på Regensen

Vært: Mag.art. Bente Hatting Gjelten

De fleste kender Hostrups muntre skuespil ”Genboerne” og har på teatret set studenternes værelser på Regensen, Christian IV's ærværdige kollegium fra 1623. 

Regensen er normalt en lukket verden, men ”klokkeren” vil åbne dørene for FOF Nords gæster og ved denne lejlighed fortælle om gamle traditioner, og hvordan man bliver Regensianer i dag.

OBS: Besøget er ikke egnet for dårligt gående på grund af mange trapper.

Mødested: Regensen, St. Kannikestræde 2, 1169 København K.