Generalforsamling 2018

Indkaldelse og dagsorden til generalforsamling i FOF Nord

Onsdag den 21. marts 2018 kl. 19.00

Café Mille, Idrætsvej 21, 3200 Helsinge – i Høyers Lounge

 

1) Valg af dirigent

2) Valg af referent

3) Aflæggelse af bestyrelsens beretning

4) Fremlæggelse af regnskab for 2017. Revideret regnskab vil ligge til gennemsyn på FOF Nords kontor 7 dage før generalforsamlingen, dvs. fra d. 14. marts.

5) Fremlæggelse af budget 2018. 

6) Behandling af indkomne forslag

7) Valg af bestyrelsesmedlemmer, og beslutning om udpegning af bestyrelsesmedlem fra indmeldte virksomheder, foreninger og lignende, jf. § 3, stk. 1.

8) Valg af suppleanter til bestyrelsen (mindst 1 fra hver kommune)

9) Valg af revisor

10) Fastsættelse af foreningskontingent

11) Evt.