Job hos FOF Nordvestjylland

Spændende og alsidigt job

Vi søger en skoleleder for FOF Nordvestjylland med kontor i Holstebro. Så vil du være med til at udbyde undervisning og samvær, der udvider den enkeltes horisont både kulturelt, socialt og faglig, er her stillingen til dig.

Hvem er vi:
FOF har en lang og stolt tradition indenfor folkeoplysning, der indeholder berigende læring og oplevelser for den enkelte. FOF Nordvestjylland dækker et stort område bestående af 5 kommuner (Holstebro, Struer, Lemvig, Morsø og Aulum/Herning). Vi udbyder kurser inden for mange områder. Vi afholder foredrag og tager på udflugter. Vi har desuden Holstebro Billedskole, som er målrettet børn og unge. Vi har to deltidsansatte på kontoret i Holstebro og har mellem 65 og 70 undervisere. Vi er årligt i kontakt med 3.500 til 4.000 kursister. 

Dine arbejdsopgaver:
Den daglige drift og strukturering af det daglige arbejde. Udvikling og fornyelse af FOF Nordvestjyllands opgaver og udbud. Du skal være en synlig leder af personalegruppen i samarbejde med bestyrelsen. Udvælgelse af og tilsyn med de tilknyttede undervisere.  Tilsyn med undervisningen. Have det økonomiske overblik og indsigt.  

Hvad kan du forvente hvis du får dette job:
En varieret og spændende arbejdsdag. 
At komme i kontakt med mange mennesker. En medarbejderstab der er dedikerede og brænder for netop deres områder. En stor del af selvstændighed og ansvar. Mulighed for at tænke nyt og kreativt. Medbestemmelse på arbejdsdagens sammensætning. At være en del af den landsdækkende organisation FOF 

Vi forventer at du:
Har administrativ erfaring. Har erfaring med personaleledelse. Tidligere har arbejdet med undervisning eller har haft undervisningsrelateret opgaver. Har økonomisk indsigt og viden. 

Vi ønsker en som:
Kan arbejde struktureret og visionært. Prioriterer sine opgaver hensigtsmæssigt og effektivt. Brænder for opgaven, men ikke brænder ud. Er fleksibel og kan se løsninger. Har et overblik og vedholdenhed. Kan kommunikere og lytte. Kan arbejde selvstændigt og samtidig samarbejde konstruktivt. Skal være bindeled mellem undervisere, lærere, foredragsholdere på den ene side og FOF foreningen på den anden side - omkring alt, hvad der har med udbud at gøre. Udbud er alle vores kurser, arrangementer, udflugter, foredrag mm.. 

Løn-og ansættelsesvilkår:
Stillingen er en fuldtidsstilling. Aflønning sker efter Folkeoplysningslovens lønbekendtgørelse. Vi ønsker at besætte stillingen pr. 1/10-2018. Dit arbejdssted vil være Brogårdsvej 2, 7500 Holstebro.

Hvis du vil vide mere:
Hvis du har spørgsmål til stillingen er du velkommen til at ringe til bestyrelsesformanden Leo Lund-Jensen på tlf. nr. 2362 2929

Sådan søger du stillingen
Send din ansøgning, cv og eksamensbevis til gittebach@outlook.com senest tirsdag den 14. august 2018