Krop & bevægelse

Argentinsk tango

Tangokursus for begyndere til dig som ønsker at lære at danse den dragende og sensuelle argentinske tango.

Der vil blive undervist i tangoens alle 3 stilarter under forløbet af Svenning Hoffmann og Margreet Knaven, der har danset tango i over 15 år.

Der undervises i grundlæggende trin & figurer. Opdag hvordan kroppenes rytme lærer at følge hinanden.

Oplys venligst hvis du mangler en dansepartner, du kan nemt deltage alligevel.

Selv siger Svenning som en introduktion til tangodansen:

For at kunne danse tango skal parret lære nogle grundlæggende trin og figurer, der danner basis for parrets bevægelser.I tango fører manden og følger mandens impuls til sine dansetrin. Efterhånden får man udviklet sin tango-dans med ornamenteringer og dekorationer, samt at man kan improvisere. Tangoen i sin kunstart kan være en leg og en udfordring, hvor parret leger og improvisere sig gennem dansen, når man har lært nogle at de grundlæggende trin og figurer og hermed selv tolke tango-musikken på sin udtryksmåde.

Tango taler til alle sanser og følelser, og den integrerer fænomener som maskulinitet/femininitet; ekstrovert/introvert;/krop/intellekt;/ individualisme/samarbejde; improvisation/regelbundethed. Ved at beskæftige sig med tango kan man udleve konflikter og frustrationer og forbedre sin følelsesmæssige intelligens og samarbejdsevner. Den har et potentiale i forhold til at udvikle teambuilding og integration.

Oplevelser med sansefuld dans som tango kan styrke vægten i den evige vippen mellem intuition og rationalitet og sikre den fine balance mellem krop og intellekt. Tango-dansen som er en social dans og med sin specielle egenart kan den give os en følelse af fællesskab, af at være en del af  en fælles krop og noget større end os selv. Og vi kan også godt lide at blive inkluderet og inklineret.

Tangoen har også en række fysiske gevinster i form af en styrkelse af ens motorik, balanceevne, kropssansning og fornemmelse. Tango handler også om kommunikation mellem to personer og to kroppe. Tango er et sprog og dansen tematiserer sansning, nærvær, kontakt, følelser og relationer. Herudover er de sociale relationer man også opnår når man danser tango sammen med andre.

Undervisningen forgår i Kulturhusets dansesal, Danmarksgade 13d, , 7500 Holstebro

P-plads i den gamle Danmarksgades skolegård ved siden af Holstebro Aktivitetscenter.

Fri og gratis parkering i Skolegården. Bemærk indgang fra Danmarksgades Skoles skolegård - bagved Holstebro Gymnastikforenings gymnastiksal, ca. 50 meter til højre for det store træ midt i skolegården og gå hen til og op ad en kørestols-opgang og herefter ligeud til salen.