Krop & bevægelse

Argentinsk tango - begyndere - fortsættere

Tangokursus for begyndere

Tangokursus til dig/jer, som ønsker at lære at danse tango (argentinsk tango). Svenning Hoffmann, Margreet Knaven og Charlotte Nordsted, vil undervise i grundlæggende trin og figurer. Kom og vær med og oplev den dragende og sensuelle tango - argentinske tango.

Mangler man en tango-danse-partner kan man blive skrevet op, og hermed måske muligt at få formidlet en dansepartner. Kontakt Svenning på tlf. 2127 3842 eller mail: svenhoff@mail.tele.dk

Selv siger Svenning som en introduktion til tangodansen:

For at kunne danse tango skal parret lære nogle grundlæggende trin og figurer, der danner basis for parrets bevægelser.I tango fører manden og følger mandens impuls til sine dansetrin. Efterhånden får man udviklet sin tango-dans med ornamenteringer og dekorationer, samt at man kan improvisere. Tangoen i sin kunstart kan være en leg og en udfordring, hvor parret leger og improviserer sig gennem dansen, når man har lært nogle at de grundlæggende trin og figurer og hermed selv tolke tango-musikken på sin udtryksmåde.

Tango taler til alle sanser og følelser, og den integrerer fænomener som maskulinitet/femininitet; ekstrovert/introvert;/krop/intellekt;/ individualisme/samarbejde; improvisation/regelbundethed. Ved at beskæftige sig med tango kan man udleve konflikter og frustrationer og forbedre sin følelsesmæssige intelligens og samarbejdsevne. Den har et potentiale i forhold til at udvikle teambuilding og integration.

Oplevelser med sansefuld dans som tango kan styrke vægten i den evige vippen mellem intuition og rationalitet og sikre den fine balance mellem krop og intellekt. Tango-dansen som er en social dans og med sin specielle egenart kan den give os en følelse af fællesskab, af at være en del af  en fælles krop og noget større end os selv. Og vi kan også godt lide at blive inkluderet og inklineret.

Tangoen har også en række fysiske gevinster i form af en styrkelse af ens motorik, balanceevne, kropssansning og fornemmelse. Tango handler også om kommunikation mellem to personer og to kroppe. Tango er et sprog og dansen tematiserer sansning, nærvær, kontakt, følelser og relationer. Herudover er de sociale relationer man også opnår når man danser tango sammen med andre.

Undervisningen forgår i Kulturhusets dansesal, Danmarksgade 13d, , 7500 Holstebro

Sted: Kulturhusets dansesal - Danmarksgade 13 D - p-plads i den gamle Danmarksgades skolegård ved siden af Holstebro Aktivitetscenter.

Fri og gratis parkering i Skolegården. Bemærk indgang fra Danmarksgades Skoles skolegård - bagved Holstebro Gymnastikforenings gymnastiksal, ca. 50 meter til højre for det store træ midt i skolegården og gå hen til og op ad en kørestols-opgang og herefter ligeud til salen.