Krop & bevægelse

Kundalini yoga

Holdet er en introduktion til Kundalini Yoga, og alle kan deltage.

Kurset er tilrettelagt, så du får en grundig indføring i Kundalini Yogaens grundelementer, med henblik på at give dig en effektiv værktøjskasse med kropsøvelser, meditationsteknikker, afspændingsteknikker og kostråd, du kan tage med dig hjem, og som kan gøre dig bedre til at skabe glæde, energi og balance i din hverdag under og efter kurset. 

Kurset er temaopbygget og vil udover yoga, meditation og afspænding fra gang til gang introducere et nyt tema, bl.a. åndedræt (pranayama), meditation, lyd (mantra/gong) og yogisk energisystem (chakra).   
Om Kundalini: Kundalini er en effektfuld og dynamisk yogaform, der kombinerer yogastillinger, åndedrætsøvelser, afspænding, meditationer og lyd. 

I Kundalini Yogaen arbejder vi dynamisk med forskellige yogastillinger fra bl.a. Hatha Yoga – dvs. at vi bevæger os i stillingerne.  Stillingerne kædes sammen i faste serier, der kaldes Kriyaer. Yogaformen arbejder også med åndedrættet (pranyama), afspænding, meditationer og brug af lyd (mantras eller gong).

Det er en varieret yogaform, der er kendt for at være meget effektfuld. Den kaldes hverdagens yogaform, og den er for dig, der både ønsker at arbejde med kroppen, men også interesserer dig for den mere sjælelige side af yogaen.