Personlig Udvikling

Kan du hjælpe et andet menneske i nød?

Se kurserne for private nedenfor, men også firmaer, uddannelses- og kommunale institutioner er velkomne til at indhente tilbud på tlf. 97411964 eller mail@fof-nvj.dk

Vær med til at redde liv. Kom på kursus i førstehjælp og psykisk førstehjælp hos FOF Nordvestjylland. Lær hvad du skal gøre i tilfælde af hjertestop og lær livreddende førstehjælp. Du kan også lære at bruge en hjertestarter.  

Måske skal du til at tage kørekort? - Førstehjælp er obligatorisk!