Personlig Udvikling

Præstèr dit bedste!

At blive nervøs og føle en let spænding i kroppen er naturligt, når du skal præstere ved eksamen og lign. Det betyder blot, du er klar til at yde dit bedste. 

Men når ’klappen går ned’, er det en anden sag. På kurset her får du sammenhæng og samspil mellem din hjerne, dit intellekt og din krop - ’klappen’ forbliver oppe og kroppen frit - du kan yde og præstere dit bedste. 

Kurset tager udgangspunkt i NLP'ens og hypnoterapiens forståelse af samspillet mellem krop og sind og det enkeltes menneske samspil med omverdenen. Du vil få øje på og få en forståelse af de hæmmende barrierer, der kan ligge til grund for ikke at kunne præstere, og samtidig få boostet de ressourcer, der skal til for, at du yder dit bedste. 

Der veksles mellem teoretisk oplæg, afspændingsøvelser og opsamling i plenum. 

Der er ikke mulighed for at købe mad, så medbring gerne en madpakke. 

Der vil være kaffe og te.