Personlig Udvikling

Kan du skelne når nogen har det svært?

SLIP BERØRINGS ANGSTEN  og hjælp din kollega, ven eller et familiemedlem.

KURSET I PSYKISK FØRSTEHJÆLP vil ruste dig til, at spotte og hjælpe en kollega, ven eller familiemedlem, der bærer rundt på en psykisk lidelse eller en nærtstående person har det svært?
Du undervises i følgende temaer:
Tema 1: psykiske sygdomme
Depression
Angst
Psykose
Misbrug

Tema 2: krisesituationer og krisereaktioner
Selvmordstanker og selvmordsadfærd
Selvskadende adfærd
Panikanfald (angst)
Reaktioner ved traumer
Akutte psykotiske tilstande
Alvorlige reaktioner ved misbrug
Aggressiv adfærd

En øget viden om psykisk sygdom på lægmandsplan.
På kurset gennemgås handleplanen for psykisk førstehjælp med udgangspunkt i, forskellige cases og øvelser.

På kurset forbedrer du også dine muligheder for at genkende psykiske problemer, du lærer at håndtere mennesker med en psykisk sygdom og får langt større selvsikkerhed i forhold til at hjælpe mennesker med psykiske vanskeligheder. Psykisk førstehjælp fremmer hjælpeindsatser, og mange tidligere deltagere har efterfølgende oplevet konkrete situationer, hvor kurset hjalp dem til at handle bedre, end før de havde taget kurset.

 

Kursusprogram

1. kursusaften
Psykiske sygdomme: Hyppighed og betydning, behandling og støtte, Recovery
Psykisk førstehjælp: Hvorfor psykisk førstehjælp, handleplan for psykisk førstehjælp
Depression: Symptomer og risikofaktorer, behandling og støtte

2. kursusaften
Handleplan ved depression: Gennemgang af KRYDS, krisehjælp ved selvmordstanker og -adfærd, eller krisehjælp ved selvskade
Angst: symptomer og risikofaktorer, behandling og støtte

3. kursusaften
Handleplan ved angst: Gennemgang af KRYDS, krisehjælp ved panikanfald eller krisehjælp ved traumatiske hændelser
Psykose: Symptomer og risikofaktorer, behandling og støtte

4. kursusaften
Handleplan ved psykose: Gennemgang af KRYDS, krisehjælp ved alvorlig psykotiske tilstande
Misbrug: Symptomer og risikofaktorer, behandling og støtte
Handleplan ved misbrug: Gennemgang af KRYDS, krisehjælp ved aggressiv adfærd, krisehjælp ved forgiftning

Efter endt kursusdeltagelse modtager alle kursister et certifikat fra psykiatrifonden som psykisk førstehjælper.
Manual og certifikat koster kr.275, - Dette beløb afregnes til underviseren første kursusaften. 

Læs mere om psykisk førstehjælp på psykiatrifondens hjemmeside: www.psykiatrifonden.dk