Personlig Udvikling

Brug naturen i fællesskab med andre

Vi vil lave forskellige kropslige øvelser med fokus på nærvær og brug af sanseindtryk fra naturen og mærke i vores egen krop, hvilken effekt naturen og samvær med andre har på os. Der vil også være tid til fordybelse og refleksion som middel til selvindsigt og personlig udvikling.

Bevægelse er medvirkende til at kroppen genfinder balancen og vi bevæger os i forskelligt terræn, så det er vigtigt at du er i stand til at kunne gå og bevæge dig i naturen.

Efter kurset har du mærket og fået inspiration til, hvordan du kan bruge naturen som et rum for fysisk og psykisk velvære.

Medbring praktisk og varm påklædning, mad og drikke til en hel dag i naturen. Medbring også en logbog til at gøre notater i. Kurset foregår i Vestre Plantage, Skjernvej (på parkeringspladsen).

I er velkommen til at kontakte mig på tlf. 30 12 15 15 eller ditlev112@gmail.com for yderligere information. Mvh Kirsten