Sprog

Kulturforskelle er vigtigere end du tror

Dette kursus er for dem, som ønsker en bedre forståelse af kulturelle forskelle, med andre ord: interkulturel forståelse. Og det er, hvad enten det er med et par bestemte kulturer i tankerne eller kulturforskelle generelt; og hvad enten det er til privat brug eller i arbejdsøjemed. Kurset har fokus på at udvikle interkulturelle kompetencer og herunder konkrete værktøjer til at opnå interkulturel forståelse alene og sammen med andre. Kursisterne skal både se ind ad og udad: de ser indad ved at reflektere over deres egen/egne kultur(er) og interkulturelle kompetencer; og de ser udad ved at reflektere over deres møde med fremmede kulturer. De vigtigste teoretiske modeller præsenteres på en pædagogisk måde og med praktiske eksempler, som bliver lagt op til diskussion i mindre grupper og i plenum