Sprog

Engelsk 1 absolut begyndere

Vi starter helt fra bunden og du har intet eller ret begrænset kendskab til det engelske sprog.  

Vi arbejder med dagligdags emner både mundtligt og skriftligt.

Vi vil have fokus på basalt ordforråd, basale sætninger og grammatiske regler. Vi skal arbejde med samtale, læsning, små skriftlige opgaver, spil, film og musik. 

Vi lægger også vægt på det sociale.