Sprog

Kinesisk og dans -for nybegyndere

Der er 1,5 lektions kinesisk med Fang Bi og 1 lektion med dans med Julie Bi Christensen.
Kinesisk ABC for børn. Vi starter fra bunden. Lærer pinyin, at tale, læse og skrive tegn, samt den kinesiske skik og kultur. 

Dansetimen går ud på, at udfordre børnene med bevægelse til musikken. Her lærer man hip hop og showdans. 

Prisen er pr. barn. (Søskende rabat: 200,-kr -én gang pr. familie)