Sprog

Spansk - Niveau 3-4

Der skal være trygt og hyggeligt i undervisningen og vi skal øve så meget spansk som muligt fx med forskellige dynamiske aktiviteter. 

Der bliver samtaletræning over emner og situationer fra hverdagen, der styrker dine udtryks færdigheder. 

Lytteøvelser, tekstlæsning og tekstbundne opgaver samt grammatik supplerer indlæringen.