Til undervisere

Folkeoplysningens Grundkursus v/Hans Moss

Folkeoplysningens Grundkursus - lørdag den 14. april kl. 10-16 i FOF, Vindegade 74, 5000 Odense C (Atriumgården)

Kurset henvender sig til aktive undervisere (foråret 2018) i FOF Odense-Fredericia-Middelfart og FOF Østfyn.

Du får en introduktion til FOF, som du jo er en del af og ambassadør for, og du får pædagogiske værktøjer lige til at omsætte i praksis, når du står med dine deltagere. Kurset finder sted lørdag den 14. april 2018 kl. 10-16. Der vil være vand, te, kaffe og frugt i løbet af dagen. Der vil desuden blive serveret en frokostsandwich.

Formålet med Folkeoplysningens Grundkursus er at give et godt afsæt for at undervise og lave aktiviteter i aftenskolen. Du får viden om folkeoplysningens særlige pædagogik. På kurset bliver bl.a. drøftet, hvordan f.eks. værdier som ligeværdighed og åbenhed kan omsættes i den pædagogiske praksis, når du står med dine deltagere. Du får via kurset et netværk med dine FOF-kolleger.

Kurset veksler mellem oplæg og aktiv deltagelse i diskussioner og idéudveksling. Til alle oplæg og øvelser er der værktøjsark og baggrundsartikler, hvor du sammen med de øvrige deltagere kan fordybe dig mere i tanker og teorier om pædagogik, didaktik og læring.

Underviseren er Hans Moss, der har undervist i FOF siden 1987 og været instruktør i Folkeoplysningens Grundkursus siden november 2015. Hans Moss er bestyrelsesformand i FOF MidtVest.