Bevægelse - forælder/barn

Tumlestik for baby fra ca. 11 mdr.

Tumlestik for børn fra ca. 11 mdr. med forældre

Undervisningen er tilrettelagt efter at børnene nu er ved at lære at gå og bevæge sig længere og længere væk fra sine forældre, for så at søge tilbage i trygge , varme arme. Vi synger og leger, danser og bevæger os til glad musik, bruger store og små redskaber. Altsammen med udgangspunkt i børnenes motoriske udviklingstrin. En glad time, hvor du er sammen med dit barn uden afbrydelser.