Foredrag | Debat

Naturskolen - Over sø og land

På gåtur i det nye Tarup-Davinde landskab - hvordan er idéer og planer omsat i praksis?

Over sø og land 

v/ John Juul Henriksen, sekretariatsleder

Naturområdet ved Tarup-Davinde I/S er formet af mange års gravning efter råstoffer, og ændres og udvides hele tiden. I takt med at der graves under grundvandsspejlet, opstår der dybe og rene søer. Det er et landskab i forandring, der samtidig med at maskinerne forlader området, "befolkes" af pionerarter som lille præstekrave, strandtudse og salomons lysestage. 

Tilrettelagt udenfor Folkeoplysningsloven.