Natur | Udeliv

Duelighedsprøve - Fredericia

Bliv godt klædt på til det skønne sejlerliv

Er du ny fritidssejler? På dette kursus bliver du rustet til at bestå den teoretiske del af duelighedsbeviset. Med afsæt i Søfartsstyrelsens prøvekrav arbejder vi grundigt med navigation, herunder kursberegning, med rettelse for misvisning, deviation, afdrift, strøm samt beregning af tid, distance og fart m.v.  Desuden gennemgås søvejsregler herunder skibslys, dagsignaler og tågesignaler, så du er i stand til at bestå den af Søfartsstyrelsens krævede prøve til duelighedsbeviset. Afsluttende prøve med censor fra Søfartsstyrelsen

Udgifter til lærebøger, tegnerekvisitter samt eksamen ca. kr. 1.200 i alt afregnes direkte med underviseren. 

Tag også den praktiske del af duelighedsbeviset

Den praktiske prøve aftales med læreren. Prisen for denne del, som er frivilligt at deltage i, er kr. 1.275,- og dækker hele forløbet, alle udgifter i forbindelse med sejladsen, herunder leje af båd, brændstof, forsikring af båden, materialer, aflæggelse af prøve, censor og gebyr til Søfartsstyrelsen m.m.

NB. Vær opmærksom på, at speedbådsbeviset udgør det for den praktiske del af duelighedsbeviset.