Natur | Udeliv

Speedbåd

Bliv klar til vandet

Speedbåds- og vandscootersejlere skal have bestået den lovpligtige speedbådsprøve. Prisen for dette kursus inkluderer den teoretiske del af prøven. Den praktiske sejlads afregnes direkte med læreren og udgør ca. kr. 1.395,- som inkluderer: praktisk sejlads med leje af båd, brændstof og olie, materialer, kørsel, prøve, gebyr til Søfartsstyrelsen og censor, bevis samt porto.

Få styr på teorien

På kurset kommer du bl.a. omkring. søvejsregler, fartøjskendskab, forebyggelse og bekæmpelse af brand, søsikkerhed, beskyttelse af havmiljøet, fritidsfartøjets maskiner, afmærkning af danske farvande, vejrmeldinger m.m.

På undervisningsaftenen vil den udleverede lærebog blive gennemgået, så du har mulighed for at læse pensum hjemme inden sejlads og prøve. 

Tag også den praktiske del af speedbådsprøven

Den praktiske del af speedbådsprøven betales særskilt - se ovenfor. Her får du bl.a. styr på knob og stik, sejlads med og manøvrering af hurtiggående motorbåd, undvigemanøvre samt hurtigstop af speedbåde, mand over bord manøvre, havnemanøvre samt styring efter kompas og faste genstande m.m. Sejladsen foregår fra Falsled i planende motorbåd.  

Datoer for praktisk sejlads og prøve med censor fra Søfartsstyrelsen

Kursus 71266: lør/søn 7+8/10 2017 fra Falsled Havn
Kursus 71267: lør/søn 4 + 5/11 2017 fra Falsled Havn 

Skulle du være forhindret i at sejle på ovenstående  tidspunkter, er du stadig velkommen til at henvende dig, da hold oprettes efter behov. Hvis der er spørgsmål til undervisningen, er du også velkommen til at kontakte underviseren Tom Holme enten pr. mail: tomhedahlholme@gmail.com eller på telefon: 21664178.