Sprog

Japansk 2-3

Japansk fortsætterkursus

Japansk 2- 3 er for dig, der har lært grundlæggende japansk, og som nu vil lære at bruge det japanske mere i praksis. 

Vi tager et emne op og diskuterer sammen på japansk. Under diskussionen bliver grammatik, udtale og udtryk rettet til korrekt japansk. 

Kurset giver dig et mere indgående kendskab til Japan, og du lærer, hvordan man udtrykker sig korrekt på japansk i udtale og grammatik. 

Kurset forudsætter, at du kan læse hiragana, katakana, lave nutids- og datidsverber og TE form.