FOF Odsherred

Massagekursus

Massagekursus: Kroppen er sjælens redskab

Nordiske torsdage

4 foredrag - tema Island - Se pris og tidspunkt klik på

Kjeld Hillingsø

Pens. generalløjtnant Kjeld Hillingsø - "50 år i Forsvaret".