Musik og demens

 

10 advarselstegn ved demens.

Et af de første tegn på, at man er ved at udvikle demens kan være, at mentale funktioner som hukommelse, koncentration, rumopfattelse, sprogfærdighed eller problemløsninger begynder at svigte. Det er dog vigtigt at skelne mellem normal aldring og sygdom.

Musik og demens er overskriften til dette arrangement.

Forskning i folkesundhed har vist en sammenhæng mellem på den ene side at have musik/sang i livet, og på den anden side at have et godt helbred og en høj livskvalitet.

Mennesker, der rammes af en demenssygdom, skal have hjælp til at få glæde af den musik, som kan gøre dem godt og glade. Det kræver, at der tages udgangspunkt I den enkeltes musikpræferencer. Forskningen i musikterapi på demensområdet viser god effekt på en række områder. Musik kan i demensomsorgen både skabe kontakt og være en kommunikationsform. Bevidsthed om nonverbal kommunikation er af stor betydning i mødet med demensramte mennekser, der svækkes i sprog og kognition. Musik kan også være et stærkt redskab til at stimulere eller berolige demensramte. Denne aften kommer til at handle om musik, krop, stemme, hjerne og følelser - og om, hvordan disse elementer spiller ind i kvaliteten af demensomsorgen. Kom og bliv inspireret til at bruge musik på nye måder selv i hverdagen. 

Hugo Jensen er cand. mag. i musikterapi fra Aalborg universitet (2017) med kandidatspecialet ‘At gå et andet sted hen end sproget’, der blev skrevet om et musikterapeutisk forløb på et år. Dette arbejde er også beskrevet af Thomas Bredsdorff i bogen ‘Tøsne og forsytia’, der udkom i 2017. Hugo er desuden organistuddannet fra konservatoriet i København (2006), og har en pædagogisk diplomuddannelse i psykologi (2016). Pilotprojekt om gruppemusikterapi med yngre demensramte i 2018 med prof. i musikterapi Lars Ole Bonde. Hugo arbejder med musikterapi i demensomsorgen og indenfor palliationsområdet.