Debatmøde om folkeoplysning

I forbindelse med Kommunalvalget 2017 afholder Aftenskolernes Samråd i Odsherred et debatmøde om aftenskolernes rammer og vilkår for at ilbyde borgerne i Odsherred Kommune god og folkeoplysende undervisning af høj kvalitet. Aftenskolerne kan løfte meget selv, men samspillet med Odsherred Kommune er essentielt, når det kommer til ikke mindst tilskud og lokaler. Der er et fælles ansvar for, at sikre borgerne folkeoplysende tilbud.

Relevante lokale politikere på folkeoplysningsområdet er inviteret til at deltage i debatten. 

Oplægsholderne er:

Per Paludan Hansen, formand for Dansk Folkeoplysningssamråd og sekretariatsleder i LOF og

Henrik Christensen, sekretariatsleder i Dansk Oplysnings Forbund. 

De vil i deres oplæg bl.a. også komme ind på aftenskolernes/folkeoplysningens situation/muligheder rundt omkring i Danmark.