Regnskabslære for begyndere

Grundlæggende bogføring

I løbet af de 10 mødegange, lærer vi om det dobbelte bogholderis princip, som stammer helt tilbage fra franciskanermunken Luca Pacioli i Venezia i 1494.

Vi gennemgår de vigtigste grundlæggende begreber så som kontoplan, kassekladde, debitor og kreditor.

Vi lærer om virksomhedens daglige drift - indtægter og udgifter som konteres på resultatopgørelsen.

Vi lærer om virksomhedernes aktiver - hvor meget er virksomheden værd, samt virksomhedens passiver - hvor meget skylder virksomheden som konteres på balancen.

Vi lærer om årsregnskabet, virksomhedens overskud, virksomhedens egenkapital, kortfristet og langfristet gæld mv.

Vi lærer at oprette en klassekladde, et driftsbudget og likviditetsbudget i XL. En hvis erfaring med brug af XL vil være en fordel. Medbring din egen PC med XL installeret.