tidligere_hold

Fransk conversation du soir

Vi taler fransk sammen og hører sproget. Vægten er på det mundtlige og vi tager grammatikken til hjælp, i det omfang den hjælper os til at kunne tale bedre – og så snakker vi fransk! Vi støtter os til nogle spændende tekster, romaner og digte, avisartikler, film, nyheder m.m., men også ordlege. På en underholdende måde udvider vi vores ordforråd og udvikler vores evne til at kommunikere på fransk. Vi snakker om kultur i en bred forstand, d.v.s. litteratur, film, kunst, men også mad og vin.