tidligere_hold

Fransk for let - øvede

Vi tager udgangspunkt i kursisternes niveau. Vi støtter os til lærebogen ”Franskbogen” fra Vibeke Gade, men vi bruger en masse andre tiltag for at lære fransk på en sjov måde (sang, spil, lege rollespil, m.m.). Selvfølgeligt tager vi grammatikken til hjælp, men vægten er på aktivt at bruge det ordforråd vi opbygger og for at tale fransk. Målet er, at eleverne på en underholdende og let måde bliver i stand til at forstå hverdagsfransk og at kunne orientere sig i dagligdagssituationer på fransk.