tidligere_hold

Den økologiske have, forår

Tidlig forår med fokus på urtehaven og drivhuset: 

* planlægning af urtehaven og drivhuset:havens indretning og sædskifte

* jordbearbejdning, forspiring, såning, lugning og vanding

* miljøvenlige metoder i praksis: gødskning og ukrudtsbekæmpelse 

* tiltrækning af nyttedyr – insektvolde og vildtstriber  

Der skal påregnes udgifter til materialer, som blandt andet indeholder et startkit til urtehaven, ved spørgsmål, kontakt underviseren tlf.nr. 20 44 20 12