tidligere_hold

Plantefarvning

Den vilde kørvel blomstrer og sæsonen for høst af farveplanter er startet. Hvad – hvordan – hvornår og hvorfor indkredses ved eksempler, demonstrationer, havevanding og et smut ud i naturen.

Velkommen til en farverig dag, hvor jeg på basis af mange års arbejde med tekstiler, filtning og plantefarvning deler ud af min viden. 

Medbring indesko og travesko.