FVU - Dansk og Matematik og OBU

Gik du glip af noget i skolen? Vil du hjælpe dine børn med lektierne, eller er du ordblind? FOF Randers kan hjælpe dig til at blive bedre til dansk og matematik med kurser som er individuelt tilpassede dine behov og evner. Undervisningen er gratis. Hvis holdene angivet nedenfor ikke passer dig tidsmæssigt, er du velkommen til at kontakte FOF Randers på tlf. 87 12 40 40, så hjælper vi med at finde et hold, der passer dig bedre.

FVU dansk og matematik undervisning. FOF Randers
FVU dansk og matematik

FVU

Bliv bedre til dansk og matematik
undervisning - ordblind. FOF Randers-purhus-Mariager.
FVU

OBU

Kurser for ordblinde
Eksamen - FVU - OBU FOF Randers-Purhus-Mariager.
FVU dansk og matematik

Eksamen

Eksamensinfo