Kulturtilbud

Filosofi og etik

Med udgangspunkt i de traditionelle normative etiske teorier og med inddragelse af vinkler fra ikke-normative teorier fordyber vi os i og diskuterer, med afsæt i artikler og tekster, relevante temaer som f.eks.

 
1. Miljøetik – Jorden, er det mit ansvar eller samfundets/de andres?
2. Hvilket ansvar har vi over for vores medmennesker, f.eks. velgørenhed – kan vi tale om egentlige pligter, i givet fald, så over for hvem?
3. Hvordan bør vi leve, og hvad er det gode liv for mig?
4. Organdonation: Hvem har retten til MINE organer, hvem kan bestemme over dem?
5. Aktiv/passiv dødshjælp og hjælp til selvmord, hvad er etisk forsvarligt?
6. Bioetik – f.eks. hvilke etiske konsekvenser medfører de muligheder den nye forskning åbner for (udvikling af supermennesker osv.)?
 
Holdoversigt
Start Sted Underviser   Pris
man 28-01-19 19:00
FOF
Michael Jensen
24 lekt.
Kr. 995