Kulturtilbud

Udvidet skriveværksted

Dette skriveværksted vil gå mere i dybden med såvel tematikker, genre og skrivemåder. Der vil fra gang til gang blive gennemgået forskellige tekststykker, som både skal tjene som inspiration for ens egen tekstproduktion og tjene som udgangspunkt for diskussion af teksten, dens mulighed og umuligheder.

Der er er hermed lagt op til at den enkelte deltager på skriveværkstedet skal på banen, hvorfor det også forudsættes at man enten har deltaget i skriveværkstedet i efteråret på FOF i Randers eller har en vis portion erfaring med at skrive. 
Desuden vil der være forventning om at man læser sine tekster op, modtager feedback og arbejder kontinuerligt med teksterne. 
Vi vil arbejde med fokus på den enkelte deltagers egen tekstproduktion og der vil som minimum blive arbejdet mindst to tekster gennem hele forløbet. 
Der vil som afslutning på forløbet blive forsøgt arrangeret oplæsningsevent på Randers bibliotek. 
Medbring selv skriveredskaber.